•    

     
     

 •  
 •  
  หม้อแกง พายลูกตาล บ้าบิ่น ขนมชั้น
   
  ทาร์ตไข่ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ทองหยิบ
           
  ขนมต้ม ข้าวตูข้าวกล้อง ข้าวเม่าบดมะพร้าวอ่อน มะพร้าวแก้ว สังขยาเผือก

 • วิดีโอ สาธิต การทำขนมไทย
   
  แม่กิมลั้งสาขาฝั่งล่องใต้
  กม.ที่ 188
  แม่กิมลั้งสาขาบายพาร์ท
  ตะวันออก กม.ที่1
  แม่กิมลั้งสาขาบายพาร์ท
  ตะวันตก กม.ที่1
  แม่กิมลั้งสาขานิคม
  กม.1 ที่ 198
  แม่กิมลั้งสาขาสายหนึ่ง
  กม.ที่ 186
  แม่กิมลั้งสาขาท่ายาง
  กม.ที่ 180
         
   
   
       
       
     
         
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย